Календарне планування

2013-14 н.р.

Алгебра, 7 клас (3 години в І сем. – 48 год, 2 год в ІІ сем- 38 год. Всього за рік 86 год.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи

5-11

Перун

2005

Лист МОН

№ 1/11-6611

від 23.12. 2004

Алгебра (підручник)*

Бевз Г.П., Бевз В.Г.

7

Зодіак-ЕКО,

ВД «Освіта»

2007, 2011

Наказ МОН № 375

від 26.04. 2011

уроку

Зміст навчального матеріалу

К-ть

год.

Дата

Прим

запланована

проведено

І. Лінійні рівняння з однією змінною (9 годин)

1

Загальні відомості про рівняння. Корені рівняння

Рівносильні рівняння. Основні властивості рівнянь

1

05.09

05.09

2

Лінійні рівняння з однією змінною

1

05.09

05.09

3

Розв’язування рівнянь, які зводяться до лінійних

1

06.09

06.09

4

Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

1

12.09

12.09

5

Розв’язування вправ

1

12.09

12.09

6

Самостійна робота

1

13.09

13.09

7

Розв’язування вправ

1

19.09

8

Контрольна робота №1

1

19.09

9

Аналіз контрольної роботи

1

20.09

Тематична

Тем

ІІ. Цілі вирази (47 годин)

10

Вирази зі змінними

1

26.09

11

Тотожні вирази

1

26.09

12,13

Степінь з натуральним показником

2

27.09,03.10

Зошит

14,15

Властивості степеня з натуральним показником

2

03,04.10

16

Одночлени

1

10.10

17

Піднесення одночленів до степеня

1

10.10

18,19

Множення одночленів

2

11,17.10

20

Розв’язування вправ.

1

17.10

21

Самостійна робота

1

18.10

22

Розв’язування вправ

1

24.10

23

Контрольна робота №2

1

24.10

24

Аналіз контрольної роботи.

1

25.10

Зошит

Тематична

Тем

25

Многочлени. Подібні члени многочлена та їх зведення

1

07.11

26

Додавання і віднімання многочленів

1

07.11

27,28

Множення одночлена і многочлена

2

08,14.11

29,30

Множення многочленів

2

14,15.11

31,32

Розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки

2

21,21.11

33,34

Спосіб групування

2

22,28.11

35

Розв’язування вправ

1

28.11

36

Самостійна робота

1

29.11

Зошит

37

Розв’язування вправ

1

05,12

38

Контрольна робота №3

1

05.12

39

Аналіз контрольної роботи

1

06.12

Тематична

Тем

40,41

Формули скороченого множення. Квадрат двочлена

2

12,12.12

42,43

Різниця квадратів

2

13,19.12

44,45

Використання формул скороченого множення

2

19,20.12

46,47

Різниця і сума кубів

2

26,26.12

48,49

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники.

2

27.12

Зошит

50,51

Розв’язування вправ.

2

52

Самостійна робота

1

53,54

Розв’язування вправ.

2

55

Контрольна робота №4

1

56

Аналіз контрольної роботи

1

Тематична

Тем

ІІІ. Функції (10 годин)

57

Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції. Графік функції

1

58,59

Функція як модель реальних процесів

2

60,61

Лінійна функція, її графік і властивості.

2

62

Розв’язування вправ.

1

63

Самостійна робота

1

64

Розв’язування вправ.

1

65

Контрольна робота №5

1

66

Аналіз контрольної роботи

1

Тематична

Тем

IV. Системи лінійних рівнянь з двома змінними (14 годин)

67

Рівняння із двома змінними. Розв’язок рівняння з двома змінними. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

1

68,69

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок. Графічний спосіб розв’язання систем лінійних рівнянь з двома змінними.

2

70,71

Розв’язання систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки.

2

72,73

Розв’язання систем лінійних рівнянь способом додавання.

2

74,75

Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь з двома змінними.

2

76

Розв’язування вправ.

1

77

Самостійна робота

1

78

Розв’язування вправ.

1

79

Контрольна робота №6

1

80

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань.

1

Тематична

Тем

V. Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 годин)

81

Лінійні рівняння з однією змінною

1

82

Цілі вирази.Функції

1

83

Системи лінійних рівнянь з двома змінними

1

84

Розв’язування вправ

1

85

Контрольна робота №7

1

86

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок.

1

Тематична

Тем

2013-14 н.р.

Геометрія, 7 клас( вІ сем 1 год -16 год, в ІІ сем -2 год. Всього за рік 54 год)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи

5-11

Перун

2005

Лист МОН

№ 1/11-6611

від 23.12. 2004

Геометрія (підручник)*

Істер О.С.

7

Освіта

2007

Наказ МОН № 375від 26.04. 2011

уроку

Зміст навчального матеріалу

К-ть

год.

Дата запланована

Дата

проведення

Примітка

І семестр

І. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості (4 години)

1

Точка і пряма. Властивості точок і прямих. Промінь

1

06.09

06.09

2

Відрізки. Вимірювання та відкладання відрізків

1

13.09

13.09

3

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

20.09

4

Кути та їх властивості. Бісектриса кута, вимірювання та відкладання кутів.

1

27.09

Зошит

ІІ. Взаємне розташування прямих на площині (12 годин)

5

Суміжні кути та їх властивості

1

04.10

6

Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються.

1

11.10

7

Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої.

1

18.10

Зошит

Тематична

Тем

8

Паралельні прямі та їх властивості.

1

25.10

9

Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих.

1

08.11

10,11

Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною.

1

15,22.11

12

Розв’язування задач

1

29.11

Зошит

13

Самостійна робота

1

06.12

14

Розв’язування задач

1

13.12

15

Контрольна робота №1

1

20.12

16

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок.

1

27.12

Зошит

Тематична

Тем

ІІ семестр

ІІІ. Трикутники (18 годин)

17

Трикутник і його елементи. Рівність геометричних фігур.

1

18

Ознаки рівності трикутників.

1

19,20

Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки. Висота, бісектриса, медіана.

2

21

Розв’язування задач.

1

22

Самостійна робота

1

23

Розв’язування задач.

1

24

Контрольна робота №2

1

25

Аналіз контрольної роботи.

1

Тематична

26

Ознаки рівності прямокутних трикутників

1

27

Властивості прямокутних трикутників

1

28

Сума кутів трикутника . Зовнішній кут трикутника та його властивості.

1

29

Нерівність трикутника.

1

30

Розв’язування задач

1

31

Самостійна робота

1

32

Розв’язування задач.

1

33

Контрольна робота № 3

1

34

Аналіз контрольної роботи.

1

Тематична

ІV. Коло і круг. Геометричні побудови (14 годин)

35

Коло. Круг.

1

36

Дотична до кола, її властивість.

1

37

Коло описане навколо трикутника.

1

38

Коло вписане в трикутник.

1

39

Побудова трикутника за трьома сторонами

1

40

Побудова кута, що дорівнює даному. Побудова бісектриси даного кута.

1

41

Поділ даного відрізка навпіл. Побудова прямої, яка перпендикулярна до даної прямої.

1

Тематична

42

Геометричне місце точок. Метод геометричних місць.

1

43,44

Розв’язування задач.

2

45

Самостійна робота

1

46

Розв’язування задач.

1

47

Контрольна робота №4

1

48

Аналіз контрольної роботи.

1

V. Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 год)

49

Найпростіші геометричні фігури та їх властивості

1

50

Взаємне розташування прямих на площині

1

51

Трикутники.

1

52

Коло і круг. Геометричні побудови

1

53

Контрольна робота №5 з теми

Узагальнення і систематизація знань учнів

1

54

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок

1

Тематична

2013-14 н.р.

Тематичне поурочне планування з алгебри, 8 клас

(2 год на тиждень І сем-32 год, ІІ сем -38 год. Всього за рік 70 год)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи

5-11

Перун

2005

Лист МОН № 1/11-6611

від 23.12. 2004

Алгебра (підручник)

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.

8

Гімназія

2008, 2011

Наказ МОН № 375

від 26.04. 2011

Зміст навчального матеріалу

К-ть год.

Дата запланов

Дата проведення

Прим

І. Раціональні вирази (32 год)

1

Раціональні дроби.

1

5.09

2,3

Основна властивість раціонального дробу

2

6,12.09

4,5

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

2

13,19.09

6,7

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

2

20,26.09

8

Самостійна робота

1

27.09

9

Розв’язування вправ

1

3.10

10

Контрольна обота №1

1

4.10

11

Аналіз контрольної роботи.

1

10.10

12,13

Множення раціональних дробів

2

11,17.10

14,15

Ділення раціональних дробів

2

18,24.10

16

Тотожні перетворення раціональних виразів

1

25.10

17

Розв’язування вправ

1

7.11

18

Самостійна робота

1

8.11

19

Розв’язування вправ

1

14.11

20

Контрольна обота №2

1

15.11

21

Аналіз контрольної роботи

1

21.11

22

Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння

1

22.11

23,24

Степінь з цілим від’ємним показником.

2

28,29.11

25

Стандартний вигляд числа

1

5.12

26,27

Властивості степеня з цілим показником

2

6,12.12

28

Функція , її графік і властивості

1

13.12

29

Самостійна робота

1

19.12

31

Розв’язування вправ

1

20.12

31

Контрольна обота №3

1

26.12

32

Аналіз контрольної роботи.

1

27.12

ІІ. Квадратні корені. Дійсні числа (14 год)

33,34

Функція y = x2 та її графік

2

35,36

Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.

2

37

Числові множини

1

38

Властивості арифметичного квадратного кореня

1

39,40

Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені

2

41

Розв’язування вправ

1

42

Самостійна робота

1

43

Розв’язування вправ

1

44

Функція , її графік і властивості

1

45

Контрольна обота №4

1

46

Аналіз контрольної роботи.

1

ІІІ. Квадратні рівняння (18 год)20 год

47,48

Квадратні рівняння. Розв’язування неповних квадратних рівнянь

2

49,50

Формула коренів квадратного рівняння

2

51

Теорема Вієта

1

52

Розв’язування вправ

1

53

Самостійна робота

1

54

Розв’язування вправ

1

55

Контрольна обота №5

1

56

Аналіз контрольної роботи.

1

57,58

Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

2

59

Рівняння, які зводяться до квадратних

1

60,61

Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних

2

62

Розв’язування вправ

1

63

Самостійна робота

1

64

Розв’язування вправ

1

65

Контрольна обота №6

1

66

Аналіз контрольної роботи.

1

ІV. Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 год)4 год

67

Раціональні вирази

68

Квадратні корені. Дійсні числа

69

Квадратні рівняння

70

Розв’язування задач

2013-14 н.р.

Тематичне поурочне планування з геометрії, 8 клас

2 год на тиждень. В І сем -32 год, в ІІ сем – 38 год. Всього за рік 70 год.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи

5-11

Перун

2005

Лист МОН № 1/11-6611

від 23.12. 2004

Геометрія (підручник)*

Єршова А.П., ГолобородькоВ.В., Крижанівський О.Ф.

8

АН ГРО ПЛЮС

2008

Наказ МОН № 375

від 26.04. 2011

№з/п

Зміст навчального матеріалу

К-ть год.

Дата

Прим

План

Проведення

І. Чотирикутники (22 год)

1

Чотирикутник та його властивості Ел.21

1

05.09

05.09

2

Паралелограм. Властивості паралелограма Ел.22(1)

1

06.09

06.09

3

Ознаки паралелограма

1

12.09

12.09

4

Прямокутник Ел.22(3)

1

13.09

13.09

5

Ромб Ел.22(2)

1

19.09

6

Квадрат Ел.22(4)

1

20.09

7

Розвязування вправ

1

26.09

8

Самостійна робота

1

27.09

Зошит

9

Розвязування вправ

1

03.10

10

Контрольна робота №1

1

04.10

11

Аналіз контрольної роботи

1

10.10

Тематична

Тем

12,13

Середня лінія трикутника

2

11,17.10

14,15

Трапеція. Середня лінія трапеції Ел.22(5),23

2

18,24.10

16

Центральні і вписані кути Ел.23

1

25.10

Зошит

17

Вписані і описані чотирикутники

1

07.11

18

Розвязування вправ

1

08.11

19

Самостійна робота

1

14.11

20

Розвязування вправ

1

15.11

21

Контрольна робота №2

1

21.11

22

Аналіз контрольної роботи

1

22.11

Зошит

Тематична

Тем

ІІ. Подібність трикутників (16 год)

23,24

Теорема Фалеса. Теорема про пропорційні відрізки

2

28,29.11

25,26

Подібні трикутники

2

05,06.12

27,28

Перша ознака подібності трикутників

2

12,13.12

29-31

Друга і третя ознаки подібності трикутників

3

19,20,26.12

32,33

Розвязування вправ

2

27.12

Зошит

34

Самостійна робота

1

35,36

Розвязування вправ

2

37

Контрольна робота №3

1

38

Аналіз контрольної роботи

1

Тематична

Тем

ІІІ. Многокутники. Площа многокутника (10 год)

39

Многокутники

1

40

Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

1

41

Площа паралелограма

1

42

Площа трикутника

1

43

Площа трапеції

1

44

Розвязування вправ

1

45

Самостійна робота

1

46

Розвязування вправ

1

47

Контрольна робота № 4

1

48

Аналіз контрольної роботи

1

Тематична

Тем

ІІІ. Розв’язування прямокутних трикутників (14 год)

49

Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику

1

50

Теорема Піфагора

1

51

Розвязування вправ

1

52

Самостійна робота

1

53

Розвязування вправ

1

54

Контрольна робота № 5

1

55

Аналіз контрольної роботи

1

Тематична

Тем

56

Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника

1

57

Розв’язування прямокутних трикутників

1

58

Розвязування вправ

1

59

Самостійна робота

1

60

Розвязування вправ

1

61

Контрольна робота № 6

1

62

Аналіз контрольної роботи

1

Тематична

Тем

V. Повторення і систематизація навчального матеріалу (8 год)

63,64

Чотирикутники

2

65,66

Подібність трикутників

2

67,68

Розв’язування прямокутних трикутників

2

69,70

Многокутники. Площа многокутника

2

Тематична

Тем

9 клас. Алгебра.

(2 години на тиждень. У І сем – 32 год., у ІІ сем – 38 год. Всього - 70 годин)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи

5-11

Перун

2005

Лист МОН

№ 1/11-6611

від 23.12. 2004

Алгебра (підручник)*

Бевз Г.П Бевз В.Г.

9

Зодіак – ЕКО,

ВД «Освіта»

2009, 2011

Наказ МОН № 56

від 02.02. 2009

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

К-ть год.

Дата запланована

Дата проведення

І семестр

1

Розв’язування вправ на повторення

1

04.09

04.09

2

Діагностична контрольна робота

1

05.09

05.09

Тема 1. Нерівності (16 годин)

3

Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. §1,2

1

11.09

11.09

4

Почленне додавання і множення нерівностей.

1

12.09

12.09

5

Застосування числових нерівностей для оцінювання значення виразу.

6

Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв’язок нерівності

1

18.09

18.09

7

Числові проміжки. Об’єднання та переріз числових проміжків.

1

19.09

19.09

8

Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності.

1

25.09

25.09

9

Розв’язування вправ. Самостійна робота. Зошит

1

26.09

26.09

10

Розв’язування вправ.

1

02.10

02.10

Тематична

11,12

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування.

2

03,09.10

03,09.10

13

Розв’язування системи лінійних нерівностей з однією змінною

1

10.10

10.10

14

Розв’язування лінійних нерівностей та їх систем.

1

16.10

15

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

17.10

16

Корекція знань і умінь. Зошит.

23.10

17

Контрольна робота №1

1

24.10

18

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизації знань

30.10

Тематична

Тема 2. Квадратична функція (22 годин)

19

Функції.

1

31.10

20

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.

1

13.11

21

Найпростіші перетворення графіків функцій.

1

14.11

22

Розв’язування вправ на застосування найпростіших перетворень графіків функцій.

1

20.11

23

Квадратична функція, її графік і властивості.

1

21.11

24

Розв’язування вправ на побудову графіка квадратичної функції.

1

27.11

25

Квадратні нерівності. Розв’язування квадратичних нерівностей другого степеня з однією змінною графічним способом. Зошит.

1

28.11

26

Розв’язування нерівностей другого степеня з однією методом інтервалів

1

04.12

27

Розв’язування вправ.

1

05.12

28

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

11.12

29

Корекція знань і умінь.

1

12.12

30

Контрольна робота №2

1

18.12

31

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизації знань. Зошит.

1

19.12

Тематична

32

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

1

25.12

33

Графічне розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними.

1

26.12

ІІ семестр

34

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь

1

15.01

35

Розв’язування задач.

1

16.01

36

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

22.01

37

Корекція знань і умінь.

1

23.01

38

Розв’язування вправ.

1

29.01

39

Контрольна робота №3.

1

30.01

40

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизації знань. Зошит.

1

05.02

Тематична

Тема 3. Елементи прикладної математики (10 годин)

41.

Математичне моделювання.

1

06.02

42

Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків

1

12.02

43

Наближені обчислення

1

13.02

44

Випадкова подія. Ймовірність випадкової події.

1

19.02

45

Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення.

1

20.02

46

Розв’язування вправ.

1

26.02

47

Розв’язування вправ. Самостійна робота. Зошит.

1

27.02

48

Корекція знань і умінь.

1

05.03

49

Контрольна робота №4

1

06.03

50

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизації знань

1

12.03

Тематична

Тема 4. Числові послідовності (12 годин)

51

Числові послідовності.

1

13.03

52

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії.

1

19.03

53

Сума перших n перших членів арифметичної прогресії.

1

20.03

54

Розв’язування вправ . Самостійна робота. Зошит.

1

02.04

55

Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії.

1

03.04

56

Сума перших n членів геометричної прогресії.

1

09.04

57

Задачі на обчислення сум

1

10.04

58

Розв’язування вправ

1

16.04

59

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

17.04

60

Корекція знань і умінь.

1

23.04

61

Контрольна робота №5. Числові послідовності.

1

24.04

62

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизації знань. Зошит

1

30.04

Тематична

Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу (10 годин)

63

Нерівності. Розв’язування лінійних нерівностей та їх систем. Квадратична функція

1

07.05

64

Елементи прикладної математики. Числові послідовності

1

08.05

65

Розв’язування вправ.

1

14.05

66

Самостійна робота

1

15.05

67

Корекція знань і умінь.

1

21.05

68

Підсумкова контрольна робота №6.

1

22.05

69

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизації знань. Зошит

1

28.05

70

Підсумковий урок.

1

29.05

Тематична

9 клас. Геометрія.

(2 години на тиждень. У І сем – 32 год., у ІІ сем – 38 год. Всього - 70 годин)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи

5-11

Перун

2005

Лист МОН

№ 1/11-6611

від 23.12. 2004

Геометрія (підручник)*

Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижанівський О.Ф., Єршов С.В.

9

Ранок

2009

Наказ МОН № 56

від 02.02. 2009

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

К-ть год.

Дата запланована

Дата проведення

І семестр

1

Розв’язування вправ на повторення

1

04.09

04.09

2

Діагностична контрольна робота

1

05.09

05.09

Тема 1. Розв’язування трикутників (16 годин)

3

Аналіз контрольної роботи. Синус, косинус, тангенс кутів від 0º до 180º.

1

11.09

11.09

4,5

Тригонометричні тотожності

2

12,18.09

12,18.09

6,7

Теорема косинусів та її наслідки

2

19,25.09

19,25.09

8,9

Теорема синусів та її наслідки. Зошит.

2

26.09;02.10

26.09;02.10

Тематична

10,11

Розв’язування трикутників. Прикладні задачі.

2

03,09.10

03,09.10

12

Формули для знаходження площі трикутника.

1

10.10

10.10

13

Формула Герона.

1

16.10

14

Розв’язування задач.

1

17.10

15

Самостійна робота

1

23.10

16

Корекція знань і умінь. Зошит.

1

24.10

17

Контрольна робота №1 « Розв’язування трикутників».

1

30.10

18

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизації знань.

1

31.10

Тематична

Тема 2. Правильні многокутники (6 годин)

19

Правильні многокутники. Правильні многокутники. Формули радіусів описаних та вписаних кіл правильних многокутників. Побудова правильних многокутників..

1

13.11

20

Довжина кола. Довжина дуги кола Площа круга та його частин.

1

14.11

21

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

20.11

22

Корекція знань і умінь. Зошит.

1

21.11

23

Контрольна робота №2 « Правильні многокутники»

1

27.11

24

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизації знань.

1

28.11

Тематична

Тема 3. Декартові координати на площині (10 годин)

25

Прямокутна система координат на площині. Координати середини відрізка

1

04.12

26

Відстань між двома точками із заданими координатами

1

05.12

27

Рівняння кола

1

11.12

28

Рівняння прямої. Самостійна робота

1

12.12

29,30

Корекція знань і умінь. Зошит.

2

18,19.12

31

Контрольна робота №3. Декартові координати на площині

1

25.12

32

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизації знань.

1

26.12

Тематична

ІІ семестр

33,34

Розв’язування задач.

2

15,16.01

Тема 4. Геометричні перетворення (10 годин)

35

Переміщення та його властивості. Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої

1

22.01

36

Поворот

1

23.01

37

Паралельне перенесення. Рівність фігур.

1

29.01

38

Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія. Зошит.

1

30.01

39

Подібність фігур

1

05.02

40

Розв’язування задач

1

06.02

41

Самостійна робота

1

12.02

42

Корекція знань і умінь. Зошит.

1

13.02

43

Контрольна робота №4 « Геометричні перетворення»

1

19.01

44

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизації знань.

1

20.02

Тематична

Тема 5. Вектори на площині (10 годин)

45

Означення вектора. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів.

1

26.02

46

Координати вектора. Зошит.

1

27.02

47

Додавання і віднімання векторів.

1

05.03

48

Множення вектора на число. Колінеарні вектори.

1

06.03

49

Скалярний добуток векторів

1

12.03

50

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

13.03

51

Корекція знань і умінь. Зошит.

1

19.03

52

Контрольна робота №5. Вектори на площині.

1

20.03

53

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизації знань.

1

02.04

Тематична

Тема 6. Початкові відомості зі стереометрії (8 годин)

54

Взаємне розміщення прямих у просторі. Взаємне розташування площин. Взаємне розташування прямої і площини. Перпендикуляр до площини.

1

03.04

55

Пряма призма. Піраміда. Площа поверхні та об’єм призми і піраміди.

1

09.04

56

Циліндр. Конус. Куля. Площа поверхні та об’єм циліндра, конуса і кулі.

1

10.04

57

Розв’язування задач на обчислення площ поверхонь і об’ємів, у тому числі прикладного характеру

1

16.04

58

Розв’язування задач.

1

17.04

59

Самостійна робота

1

13.04

60

Корекція знань і умінь. Зошит.

1

24.04

61

Контрольна робота №6. Початкові відомості зі стереометрії.

1

30.04

62

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизації знань.

1

07.05

Тематична

Тема 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу (10 годин)

63

Теореми синусів та косинусів. Розв’язування трикутників.

1

08.05

64

Декартові координати. Вектори на площині.

1

14.05

65

Правильні многокутники.Самостійна робота

1

15.05

66

Корекція знань і умінь. Зошит.

1

21.05

67

Підсумкова контрольна робота

1

22.05

68

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизації знань.

1

28.05

69

Підсумковий урок

1

29.05

70

1

Тематична

Кiлькiсть переглядiв: 202

Коментарi