Алгоритм

організації контролю за виконанням навчальних програм

1. Відповідність календарно-тематичного планування навчальній програмі.

2. Відповідність календарно-тематичного планування записам у класному журналі.

3. Якість виконання теоретичної частини навчальних програм.

4. Стан виконання практичної частини навчальної програми, рівень її здійснення. (Хімія - лабораторні та практичні роботи; фізика - лабораторні роботи; біологія - лабораторні роботи; географія-практичні роботи).

5. Наявність у школі графіків проведення контрольних, практичних, лабораторних робіт з предметів.

6. Здійснення міжпредметних зв'язків у процесі навчання, обумовлених навчальною програмою.

7. Стан організації повторення та забезпечення систематизації знань.

8. Здійснення контролю адміністрацією навчального закладу за виконанням навчальних програм.

9. Регулювання та корекція роботи по ліквідації відставання від навчальних програм.

Використання інноваційних форм організації навчального процесу

Кiлькiсть переглядiв: 111

Коментарi