Пам'ятка наставникові

1. Разом з учителем-початківцем ґрунтовно про¬аналізуйте навчальні програми та пояснювальні записки до них.

2. Розкажіть, як скласти тематичний план, зверніть особливу увагу на підбір матеріалів для систематичного повторення, практичних і лабораторних робіт, екскурсій.

3. Допоможіть підготуватися до уроків, особливо перших, а також першої зустрічі з учнями. Найважчі теми розробляйте разом. У своєму класі намагайтеся вивчати матеріал з виперед¬женням на 2-3 уроки для того, щоб молодий педагог мав змогу вдосконалюватися в методиці розкриття складних тем.

4. Разом готуйте і підбирайте дидактичний ма¬теріал, наочність, тексти задач, вправ, конт¬рольних робіт.

5. Відвідуйте уроки молодого вчителя з наступним ретельним аналізом, запрошуйте його на свої уроки, спільно їх обговорюйте.

6. Допомагайте в підборі та систематизації методичної літератури для самоосвіти.

7. Розповідайте про свій досвід без повчання, а шляхом доброзичливого показу зразків роботи.

8. Допомагайте вчасно, терпляче, наполегливо. Ніколи не забувайте відзначити позитивне в роботі.

9. Привчайте не копіювати, не сподіватися на готові розробки, формувати власний педагогічний стиль.

Зміст і форми роботи наставника зі стажистом

1. Складання індивідуального плану роботи ста¬жиста з урахуванням його потреб і можливостей.

2.Взаємовідвідування уроків і позакласних за¬ходів з їх подальшим обговоренням.

3. Спільні відвідування уроків досвідчених колег та їх ретельний аналіз.

4. Попереднє відвідування стажистом уроків, які проводить наставник.

5. Спільне зі стажистом складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків.

6. Допомога стажисту в розробці уроків, позакласних заходів.

7. Надання стажисту рекомендацій щодо само¬освіти.

8. Ознайомлення стажиста з науково-методичною літературою.

9. Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших учителів.

10. Допомога в роботі з «важкими» дітьми та їх¬німи сім'ями.

11. Залучення стажистів до методичної, громад¬ської роботи.

План роботи

наставника з молодим спеціалістом

№ Зміст роботи Дата

1 Надання методичної допомоги у складанні календарно – тематичного плану на І семестр До 29.08

2 Надання методичної допомоги у складанні поурочних планів, плану роботи гуртка До 05.09

3 Надання методичної допомоги з питань ведення шкільної документації (класні журнали тощо) До 05.09

4 Відвідування навчальних занять учителя – наставника з метою дослідження:

- методики організації початку заняття;

- форм та методів роботи з учнями;

- організації самостійної діяльності учнів під час навчального заняття;

- диференціації на уроці;

- активізації пізнавальної діяльності учнів на занятті До 20.09

5 Аналіз роботи молодого спеціаліста на нараді при заступнику директора До 05.10

6 Відвідування уроків молодого спеціаліста з метою надання практичної допомоги До 10.10

7 Надання методичної допомоги в проведенні аналізу результатів роботи за І семестр, визначенні напрямків роботи та складанні календарно – тематичного плану на ІІ семестр. До 10.01

8 Надання методичної допомоги у підготовці до практичного семінару «Організація уроку» за темою «Тлумачення поняття «форми» в сучасній дидактиці. До 01.02

9 Підготовка і проведення відкритого навчального заняття та позакласного заходу в рамках предметного тижня 08.02-12.02

10 Підведення підсумків роботи з молодим спеціалістом на педраді 26.04

Кiлькiсть переглядiв: 162

Коментарi