ПАМЯ’ТКА МОЛОДОМУ УЧИТЕЛЮ Кіровської ЗОШ І-ІІІ ст..

1. Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця . Пам’ятай : без знання стану здоров"я дітей неможливе правильне їх навчання й виховання. Виховання має сприяти зціленню дитини від хвороб, набутих у попередні роки.

2. Вступаючи в контакт з дітьми, не варто будувати зверхні стосунки з ними Пам ятай : навіть малюк у взаєминах з дорослими прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій учителя та учня залежить успіх всієї справи. Намагайся частіше хвалити,заохочувати вихо­ванців. Вивчай індивідуальні можливості й потреби кожного з них, напо­легливо оволодівай методикою педагогічної співпраці карай учня лише тоді, коли без цього не можна обійтися.

3. Частіше всміхайся. Пам’ ятай : твоя усмішка свідчить про те ,що зуст­річ із дітьми тобі приємна ; усмішка створює загальний позитивний настрій дітей.

4. Плануючи свої перші уроки подумай :

- як учні мають поводитися на уроці, які звички культурної, поведінки для цього потрібно спеціально виховувати, а які з уже наявних треба закріпити? Пам’ятай ; якщо педагог не виховує в учнів певної системи корисних звичок,то на їхньому місці найчастіше виникають шкідливі. З перших уроків виробляй у вихо­ванців певний стереотип поведінки,формуй позитивні навички.

- які види робіт будуть-використані й виконані учнями на уроці що необхідно зробити для того,щоб учні виконували завдання технічно грамотно ; яка спеціальна підготовка потрібна для цього? Пам’ятай : більшість різних порушень на уроці стається через недостатню завантаженість учнів корисною, цікавою робо­тою. Особливо важливими є два елементи : чого навчаться вони, виконуючи ті чи інші завдання,та до чого призначається в процес і ц і є ї д і яльност і .

5. Важливе завдання вчителя - передбачити ситуації, які виникатимуть на уроці. Пам’ ятай : помилці легше запобігти, ніж виправити її.

6. Вчиться вислуховувати учнів до кінця навіть тоді,коли,на твою думку, вони помиляються або в тебе обмаль часу. Пам’ятай : кожен вихованець має знати, що ти його вислухаєш.

7. Пам’ятай : основне призначення оцінки - правильно визначити результати навчання учнів, засвоєння ними знань, умінь та навичок, динаміку зміни успішності.

8. Без вимог педагога неможлива організація навчальної та суспільно корисної діяльності учнів. Здебільшого протягом 45 хвилин-уроку вчи­тель ставить перед своїми вихованцями близько 100 вимог. Пам’ятай слова А.Макаренка : Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу". Вимоги мають бути послідовними. Слід вимагатися обов'язкового виконання їх від усього класу, не забуваючи про повагу до особистості учнів.

9. Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу уроку. Пам’ятай слова В.Сухомлинського : ...один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб пробудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в поганому й хорошому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг поло­вину успіху.

10. Однією з важливих умов педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як особистої навчаьно-педагогічної діяльності, так і своїх клег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні! Памятай: ведення щоденника з перших уроків твоєї педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки- відвертості, самокритичності, творчості.

1. Вчитайся у розділ програми, який потріб­но вивчити на даному уроці, а в деяких ви­
падках — і пояснювальну записку до програми.

2. Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.

3. Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитання, чого б ти хотів досягти в результаті його
проведення, сформулюй мету уроку (навчальну, розвивальну, виховну).

4. Уяви колектив даного класу, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів,
використовуючи мистецтво педагогічного пе­ревтілення, намагайся накреслити їхні дії на
шляху до досягнення мети.

5. Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу та для
даних учнів.

6. Зістав обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.

7. Продумай структуру заняття і зафіксуй усе знайдене в плані-конспекті.

8. Підготуй наочні та навчальні посібники, незабудь підготувати та перевірити справність
ТЗН, комп'ютерної техніки.

9. Повтори подумки або вголос ключові елементи плану, продумай непередбачені обставини, зна­йди та зафіксуй запасні варіанти.

10. Спитай себе: «Ти готовий до уроку?»

Рекомендації молодомувчителеві впідготовцідоуроку

1. Вчитайся у розділ програми, який потріб­но вивчити на даному уроці, а в деяких ви­
падках — і пояснювальну записку до програми.

2. Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.

3. Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитання, чого б ти хотів досягти в результаті його
проведення, сформулюй мету уроку (навчальну, розвивальну, виховну).

4. Уяви колектив даного класу, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів,
використовуючи мистецтво педагогічного пе­ревтілення, намагайся накреслити їхні дії на
шляху до досягнення мети.

5. Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу та для
даних учнів.

6. Зістав обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.

7. Продумай структуру заняття і зафіксуй усе знайдене в плані-конспекті.

8. Підготуй наочні та навчальні посібники, незабудь підготувати та перевірити справність
ТЗН, комп'ютерної техніки.

9. Повтори подумки або вголос ключові елементи плану, продумай непередбачені обставини, зна­йди та зафіксуй запасні варіанти.

10. Спитай себе: «Ти готовий до уроку?»

Критеріїефективностісучасногоуроку

1. Раціональне використання кожної хвилини уроку.

2. Свідома робоча дисципліна на кожному уроці.

3. Гнучка неформальна система контролю навчальних досягнень учнів, яка пронизує всі етапи
уроку.

4. Оптимальний вибір організаційних форм і ме­тодів навчання.

5. Правильна організація самостійної роботи учнів.

6. Організація внутрішньої мотивації навчання.

7. Розвиток пізнавальних здібностей учнів.

8. Формування творчої особистості.

9. Реалізація триєдиної мети уроку.

10. Високий емоційний рівень уроку.

11. Висока результативність уроку.

Кiлькiсть переглядiв: 117

Коментарi